Bezpieczny przejazd.

21.02.2023r. w naszej szkole odbyła się pogadanka na temat akcji 👉„Bezpieczny przejazd 🛤– szlaban na ryzyko. Podczas spotkania edukacyjnego dzieci uczyły się podstawowych zasad przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych, poznały znaki, a także dowiedziały się, czego nie wolno robić na terenie kolejowym. 👮‍♂️Koordynatorzy urozmaicili spotkanie filmami edukacyjnymi i konkursami tak, aby jak najlepiej dopasować materiały do danej grupy wiekowej. W trakcie zajęć uczestnicy otrzymali zeszyty edukacyjne, kolorowanki, odblaski i inne gadżety. Na spotkaniu dzieci dowiedziały się, co to jest przejazd kolejowo-drogowy i jak bezpiecznie powinni zachowywać się piesi, rowerzyści i kierowcy w jego pobliżu. Omawiane były różne niebezpieczne sytuacje, które na przejazdach zdarzają się codziennie. Szczególną uwagę prowadzący zajęcia zwrócił na zachowania będące zagrożeniem dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu kolejowo-drogowego. Podczas projekcji krótkiego filmu uczniowie obejrzeli tragiczne skutki nieodpowiedzialnego postępowania zarówno kierowców jak i pieszych. Zajęcia dostarczyły też uczniom wiedzy na temat znaków drogowych, znajdujących się niedaleko przejazdów kolejowych. Mamy nadzieję, że w podobnych sytuacjach każde dziecko będzie pamiętało o zachowaniu szczególnej ostrożności W spotkaniu brali również udział strażnicy ochrony kolei, którzy pilnują porządku w pociągach i na dworcach kolejowych. Panowie wystąpili w pełnym umundurowaniu wraz z dodatkowym wyposażeniem niezbędnym podczas pełnienia służb. Aby utrwalić zdobytą wiedzę dzieci otrzymały materiały edukacyjne z zestawem ćwiczeń, które obrazują zasady ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych. Nauka poprzez zabawę jest najlepszym sposobem na utrwalenie i pogłębianie wiedzy.

Więcej aktualności:

Udostępnij ten post:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on print