Dla rodziców

Informacje dla rodziców

Najważniejsze informacje oraz dokumenty do pobrania

Konsultacje indywidualne

Godziny konsultacji indywidualnych oraz godziny w których przyjmuję pedagog i logopeda.

Egzamin ósmoklasisty

Najważniejsze informacje na temat egzaminu ósmoklasisty

Wykaz podręczników

Aktualna lista podręczników dla każdej klasy