Egzamin na kartę rowerową

Rowerzyści są aktywnymi uczestnikami ruchu. Mają obowiązek znać przepisy ruchu drogowego i ich przestrzegać. Także dzieci i młodzież są zobowiązani do przestrzegania zasad i dbania w ten sposób o swoje bezpieczeństwo. Każdego roku Szkoła Podstawowa w Ogonowicach organizowała egzamin na kartę rowerową. Pandemia spowodowała, że egzamin ten nie mógł się odbywać regularnie. Z tego powodu w bieżącym roku szkolnym do egzaminu na kartę rowerową przystąpiło aż 62 uczniów klas IV-VIII. Przez cały rok pani Magdalena Taczykowska przygotowywała uczniów do teoretycznej części egzaminu. Z praktycznymi umiejętnościami zapoznawali uczniów nauczyciele wychowania fizycznego, czyli pan Witold Stanik i pani Bożena Wiśniewska. Uczniowie najpierw przystąpili do teoretycznej części egzaminu, napisali test, w którym wykazali się znajomością zasad  przepisów i znaków drogowych. 22 czerwca miał miejsce egzamin praktyczny. Z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim przyjechała pani egzaminator. Uczniowie musieli wykazać się swoimi umiejętnościami praktycznymi. Na boisku szkolnym rozstawiono miasteczko ruch drogowego. Wszyscy uczniowie wykazali się potrzebnymi umiejętnościami. Otrzymają kartę rowerową i staną się pełnoprawnymi uczestnikami ruchu.

             

Więcej aktualności:

Udostępnij ten post:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on print