Caritas

Pomagając innym pomagasz i sobie

Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koła Caritas to organizacja zrzeszająca dzieci i młodzież, której terenem działania jest szkoła. Organizacja ta (funkcjonująca pod kierunkiem Dyrektora Szkoły) na zasadzie wolontariatu włącza się w działalność charytatywną prowadzoną przez diecezjalną Caritas. Opieka nad Kołem w kwestiach wychowawczych i organizacyjnych powierzana jest nauczycielowi powołanemu przez Dyrektora Szkoły. Opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Kościelny – Katecheta.

Szkolne Koła Caritas powołane są w celu niesienia pomocy dzieciom i młodzieży ze społeczności szkolnej. Zadania Szkolnych Kół Caritas skupiają się wokół rozpoznawania konkretnych potrzeb w ich najbliższym otoczeniu tj. szkole i domu, a następnie organizowaniu niezbędnej pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Ponadto działalność ta polega na współpracy z Caritas Diecezji Radomskiej w formie włączania się w różne akcje diecezjalne i ogólnopolskie organizowane na rzecz dzieci, ubogich, osób niepełnosprawnych czy osób pokrzywdzonych w różnego rodzaju kataklizmach. Szkolne Koła Caritas w ramach niesienia pomocy osobom najbardziej potrzebującym, współpracują także z licznymi organizacjami i instytucjami.

Obecnie przy Caritas Diecezji Radomskiej istnieją 33 Szkolne Koła Caritas, a wśród nich Koło przy naszej szkole. Opiekunem jest pani Marta Wijata, a Asystentem Kościelnym ks. Marcin Dziemba. Uczniowie podejmują wiele akcji charytatywnych – „Tornister pełen Uśmiechów”, „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, zbiórka do puszek w ramach akcji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, pomoc uczniom z rodzin potrzebujących, przygotowanie paczek świątecznych i inne. Bardzo ważną akcją są  też “Pola Nadziei”.

Regulamin Koła Caritas