UKS

W zdrowym ciele zdrowy duch!

Uczniowski Klub Sportowy "Pogoń"

Na realizację zadań statutowych Klub otrzymuje środki finansowe z Urzędu Miejskiego w Opocznie.

Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z dyrekcją szkoły, Radą Rodziców i związkami sportowymi a także instytucjami zainteresowanymi wspomaganiem działalności statutowej Klubu.

Klub realizuje swoje zadania poprzez:

Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów
Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim
Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej(tzw. SKS)
Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych
Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych

Aktualności UKS "Pogoń"

WF z AWF w Szkole Podstawowej w Ogonowicach

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ogonowicach w roku szkolnym 2021/2022 aktywnie brali udział w programie “Wf z AWF”. Jest to program, który zorganizowany został pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Celem projektu jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych – walka ze skutkami

Czytaj całość »