Dokumenty szkolne

Statut, programy, plany

Statut Szkoły Podstawowej w Ogonowicach im. Armii Krajowej
Aktualizacja Statutu Szkoły w Ogonowicach im. Armii Krajowej
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OGONOWICACH
PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIÓW MAJĄCYCH DUŻĄ ABSENCJĘ.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
Roczny Plan Pracy Dydaktyczno - Opiekuńczej i Wychowawczej Szkoły Podstawowej w Ogonowicach.
Regulamin dziennika elektronicznego
Standardy Ochrony Małoletnich w Szkole Podstawowej w Ogonowicach

Wykaz programów nauczania i podręczników

Wykaz programów nauczania na rok szkolny 2020/2021
— Pobierz
Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021
— Pobierz