Spotkanie z panią policjant

Uczniowie klas starszych naszej szkoły spotkali się dziś z panią policjant. Przeprowadziła ona z nimi warsztaty dotyczące przemocy, a przede wszystkim cyberprzemocy. Poruszony został także temat odpowiedzialności młodego człowieka wobec prawa. Uczniowie dowiedzieli się, że sami są odpowiedzialni za własne czyny i przewinienia, mogą ponosić konsekwencje prawne oraz stanąć przed sądem. Pani policjant przestrzegała przed umieszczaniem w Internecie zdjęć bez zgody osoby fotografowanej, przed stosowaniem wulgaryzmów, obrażaniem w sieci i oczywiście w realnym świecie. Każdy powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że w sieci nikt nie jest anonimowy. Były to bardzo potrzebne zajęcia, ponieważ dostarczyły uczniom użytecznej wiedzy z zakresu prawa.

Więcej aktualności:

Udostępnij ten post:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on print