Szczepienia dzieci powyżej 5. roku życia

Szczepienia dzieci powyżej 5. roku życia – scenariusze zajęć dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotowało przykładowe scenariusze zajęć edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli wychowania przedszkolnego. Dotyczą one szczepień oraz profilaktyki chorób zakaźnych.

Szczepienia dzieci – materiały dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Scenariusze zajęć opracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji pn. „Profilaktyka chorób zakaźnych – szczepienia” to propozycja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Treści są skierowane do dzieci w wieku 5-6 lat i służą kształtowaniu zachowań prozdrowotnych, a także postaw odpowiedzialności za swoje zdrowie oraz osób z najbliższego środowiska dziecka. Ich celem jest zwiększenie świadomości najmłodszych na temat dróg rozprzestrzeniania się wirusów oraz sposobów zapobiegania infekcjom.

Tematyka zajęć jest ściśle związana z działaniami na rzecz zahamowania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i profilaktyką zachorowań na inne choroby zakaźne, ze szczególnym uwzględnieniem roli szczepień ochronnych. W założeniu scenariusze stanowią całość, ale mogą być również realizowane w dolnej kolejności z wykorzystaniem dodatkowych elementów, którymi dysponuje nauczyciel, np. pomocy edukacyjnych, zabaw ruchowych. Mogą także być zmodyfikowane zgodnie z potrzebami i możliwościami odbiorców w taki sposób, by główne cele zajęć zostały zachowane.

Działania profilaktyczne w przedszkolach 

Działania profilaktyczne w przedszkolach powinny być podejmowane wspólnie z rodzicami dzieci. Ważne jest, aby nauczyciel przekazał rodzicom informacje o celach zajęć i wspólnie z nimi podejmował działania prozdrowotne. Wsparciem merytorycznym dla nauczyciela w zrealizowaniu tych zajęć będą także materiały dostępne na stronie.
Materiały

Szczepienia dzieci powyżej 5. roku życia – scenariusze zajęć dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Więcej aktualności:

Udostępnij ten post:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on print