Biblioteka

Nie tylko dla moli książkowych

Biblioteka jest ważnym centrum informacji szkoły.

Biblioteka jest ważnym centrum informacji szkoły. Staramy się, aby była przyjazna dla uczniów, nauczycieli, absolwentów naszej szkoły oraz wszystkich osób, które chcą ze zbiorów korzystać na miejscu, w czytelni. Rozwijane są tutaj zamiłowania czytelnicze uczniów, kształtowane ich umiejętności w zakresie poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Bibliotekarz udostępnia zbiory zarówno do domu jak i na lekcje. Gromadzi, opracowuje, konserwuje i selekcjonuje zbiory. Opiekun biblioteki pomaga uczniom w odrabianiu prac domowych, wskazując źródła wyrównywania i poszerzania wiedzy.

W bibliotece dzieci i młodzież chętnie spędzają czas korzystając z zasobów bibliotecznych słowników, atlasów, encyklopedii, leksykonów. Uczniowie opanowują technikę poszukiwania materiałów do uczenia się, doskonalą metody samodzielnej pracy z książką i innymi źródłami informacyjnymi.  Bibliotekarz, który nie stawia stopni, plus zacisze regałów to klimat pewnego bezpieczeństwa, przytulności.

Bibliotekarz prowadzi indywidualne rozmowy z czytelnikami o książkach i zachęca ich do czytania nie tylko lektur, ale także innych pozycji. Opiekę nad biblioteką w roku szkolnym 2023/2024 sprawuje pani Sylwia Rożej.

Godziny funkcjonowania biblioteki

Poniedziałek

10:20-12:20

Wtorek

8:30-10:30

Środa

11:20-12:20

Czwartek

8:30-9:30 12:20-13:20

Piątek

9:25-11:25

Ciekawe publikacje do pobrania

Opowieści biblioteczne - wynalazki
Konstytucja 3 Maja
Papcio Chmiel
Dlaczego warto czytać książki?
Rola ilustracji w książce
O szkodliwości palenia papierosów.
Sprawdź czy znasz- wiersze J. Tuwima