0 rok

Początek

W roku 1916 staraniami gospodarzy wsi Ogonowice gm. Opoczno została założona jednoklasowa szkoła tejże wsi w budynku wynajętym u Franciszka Szymańskiego, nauczycielem został zamianowany Dionizy Kiełbasiński

Takie historyczne wiadomości zawarte są w pierwszym zdaniu Kroniki Szkolnej. Już w trzecim roku działalności szkoła była zorganizowana w czterech oddziałach, naukę rozpoczynało wówczas 75 uczniów. W roku szkolnym 1919/20 z braku odpowiedniego lokalu szkoła została czasowo przeniesiona do sąsiedniego Ostrowa. ,,Włościanie wsi Ogonowice widząc trudności swych dzieci w uczęszczaniu do szkoły, postanawiają (po roku) szkołę z Ostrowa przenieść z powrotem do Ogonowic''. Mieszkańcy Ostrowa jednak nie chcieli oddać szkoły i przez kolejne siedem lat funkcjonowały dwie; zarówno w Ostrowie jak i w Ogonowicach

1922-28

W roku 1922 nastąpił duży wzrost liczby uczniów w Ogonowicach i wprowadzono dwuzmianowość, pracowało wówczas dwu nauczycieli. Jednym z nich była p. Eufemia Borkowska, która prowadziła pierwsze kursy wieczorowe dla dorosłych i młodzieży starszej. Do terenu szkolnego należały początkowo dwie wsie: Ogonowice i Sitowa. W roku 1927 zostały również przydzielone Ostrów i Świnna. Szkoła stała się wówczas trzyklasowa i pracowało trzech nauczycieli.

Od początku powstania szkoły głównym problemem była baza lokalowa. Najpierw jak wspomniano

Jeden z gospodarzy F. Szymański zgodził się oddać swoje mieszkanie na szkołę

Była to szkoła jednoizbowa, a potem dwuizbowa. Od roku 1928 dwie sale lekcyjne mieściły się w Ogonowicach i jedna w Świnnej.

1934-39

1934

W listopadzie 1934 roku powołany został Komitet ,,celem zdobycia placu pod budowę szkoły (...) z pośród członków Komitetu wyróżniał się nieprzeciętną inteligencją jak na rolnika z powiatu opoczyńskiego i aktywnością radnych gromady Sitowa - Jan Stępień, który był wyłącznym inicjatorem tych zamierzeń".

1937-38

Plac położony w centrum okręgu szkolnego kupiono za ,,słone" pieniądze w 1937 roku głównie ze składek mieszkańców. Budowę rozpoczęto w 1938 roku, jednak wybuch wojny przerwał ją, a materiały budowlane przechowywali mieszkańcy.

Okres II wojny światowej

W czasie wojny szkoła działała na zasadzie tajnego nauczania (3 ciemne, niskie sale o łącznej powierzchni 30 m.kw).
0

10 lutego 1945 roku wszystkie dzieci szkolne ponownie zostały powołane do obowiązku szkolnego.

Szkoła była wówczas czteroklasowa. W roku 1949 zostały oddane do użytku szkolnego 3 sale nowo wybudowanej szkoły na I piętrze, w kolejnym roku szkolnym była to już szkoła 7-mio klasowa z 5-ma salami lekcyjnymi.
Pani Eufemia Zając (z d.Borkowska była rekordzistką wśród nauczycieli, ponieważ przepracowała w tej placówce aż 40 lat, od 1928 do 1959 roku), była pierwszą kierowniczką szkoły, potem krótko Edward Matyja. W tym czasie zorganizowana zostaje w szkole Spółdzielczość Uczniowska i Ognisko Przedszkolne.