Kadra

Sekretariat

Dyrektor szkoły

Witold Stanik

Grono pedagogiczne

Krystyna Świerczyńska
Muzyka
Plastyka
Witold Stanik
Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Agnieszka Anduła
Nauczyciel wspomagający w klasie V
Rewalidacja
Sylwia Kamińska
Wychowawczyni klasy III
Pedagog szkolny
Anna Wasilewska
Wychowawczyni klasy II
Opiekun świetlicy szkolnej
Karolina Kądziela
Wychowawczyni klasy I
Logopeda
Jolanta Stolarczyk
Wychowawczyni grupy przedszkolnej
Opiekun świetlicy szkolnej
Magdalena Taczykowska
Historia
WOS
Pedagog specjalny
Wychowawca klasy IV
Sylwia Rożej
Wychowawczyni klasy I
Język polski
Język niemiecki
Nauczyciel bibliotekarz
Bożena Wiśniewska
Wychowawczyni klasy VI
Wychowanie fizyczne
Przyroda
Informatyka
Marta Wijata
Matematyka
Geografia
Fizyka
Małgorzata Kochanowska
Język polski
Wychowawczyni klasy VII
Opiekun świetlicy
Lidia Zagdańska - Zych
Wychowawczyni klasy VIII
Matematyka
Biologia
WDŻ
Doradztwo zawodowe
Paulina Sołtysiak
Język angielski
Renata Klimek
Język angielski
Opiekun świetlicy szkolnej
ks. Marcin Dziemba
Religia
Wiesław Mazur
Religia
Wojciech Turek
Opiekun świetlicy
Paweł Kowalczyk
Opiekun świetlicy
Wychowanie fizyczne