Kadra

Sekretariat

Dyrektor szkoły

Witold Stanik

Grono pedagogiczne

Krystyna Świerczyńska
opiekun świetlicy szkolnej
Witold Stanik
Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Agnieszka Anduła
Nauczyciel wspomagający w klasie VI
Rewalidacja
Sylwia Kamińska
Wychowawczyni klasy I
Pedagog szkolny
Anna Wasilewska
Wychowawczyni klasy III
Opiekun świetlicy szkolnej
Karolina Kądziela
Wychowawczyni klasy II
Logopeda
Jolanta Stolarczyk
Wychowawczyni grupy przedszkolnej
Opiekun świetlicy szkolnej
Magdalena Taczykowska
Historia
WOS
Wychowawca klasy V
Sylwia Rożej
Wychowawczyni klasy VI
Język polski
Język niemiecki
Nauczyciel bibliotekarz
Bożena Wiśniewska
Wychowawczyni klasy VII
Wychowanie fizyczne
Przyroda
Informatyka
Agnieszka Fijałkowska
Matematyka
Małgorzata Kochanowska
Język polski
Wychowawczyni klasy VIII
Plastyka
Lidia Zagdańska - Zych
Matematyka
Wychowawczyni klasy IV
Biologia
WDŻ
Doradztwo zawodowe
Paulina Sołtysiak
Język angielski
Grzegorz Pielas
Geografia
ks. Marcin Dziemba
Religia
Wiesław Mazur
Religia
Wojciech Turek
Opiekun świetlicy
Muzyka
Paweł Kowalczyk
Opiekun świetlicy
Wychowanie fizyczne