Świetlica

Miejsce dla każdego ucznia

Godziny funkcjonowania świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024

Poniedziałek

6:45 - 8:45
Krystyna Świerczyńska
11:25 - 13:00
Paweł Kowalczyk
13:00 - 16:00
Jolanta Stolarczyk

Wtorek

6:45 - 8:45
Krystyna Świerczyńska
12:15 - 13:15
Magdalena Taczykowska
13:10 - 14:10
Jolanta Stolarczyk
14:10 - 16:00
Wojciech Turek

Środa

6:45 - 8:30
Wojciech Turek
12:20 - 13:20
Anna Wasilewska
13:20 - 16:00
Paweł Kowalczyk

Czwartek

6:45 - 7:45
Wojciech Turek
7:45 - 8:30
Paweł Kowalczyk
12:00 - 14:00
Karolina Kądziela
14:00 - 16:00
Anna Wasilewska

Piątek

6:45 - 8:45
Krystyna Świerczyńska
11:30 - 16:00
Wojciech Turek

Działania świetlicy

 • przygotowywanie gazetek tematycznych;
 • prace społeczne na rzecz szkoły i środowiska;
 • pomoc młodszym i słabszym;
 • kształtowanie aktywnej postawy wobec środowiska
 • tworzenie zasad pracy z grupą;
 • poznawanie wzajemne siebie poprzez zabawy i gry;
 • właściwe zachowanie się w autobusie;
 • dbanie o porządek i czystość na świetlicy;
 • szacunek do pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 • utrzymywanie porządku wśród czasopism, gier i pomocy dydaktycznych
 • zapobieganie zjawiskom agresji, chuligaństwa i wandalizmu;
 • udział w przedsięwzięciach kulturalnych i konkursach;
 • dbanie o bezpieczeństwo w trakcie zabaw;
 • promowanie zdrowego stylu życia;
 • profilaktykę uzależnień
 •  
 • udział w zajęciach języka angielskiego, matematyki i geografii,
 • udział w konkursach
 •  
 • pomoc w odrabianiu lekcji;
 • nadrabianie zaległości w nauce;
 • projekcję filmów
 • udzielanie informacji rodzicom odwiedzającym szkołę;
 • współpraca z dyrekcją, pedagogiem w rozwiązywaniu zaistniałych problemów;
 • opieka nad uczniami w czasie nieobecności nauczycieli
 •  
Powyższe zadania przyczyniają się do poprawy jakości pracy szkoły