Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej spogonowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021.12.01. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2021.12.01.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo
 

Deklaracja

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.