SK PTTK

Każdy krok to przygoda

Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Turystyki Krajoznawczej

W Szkole Podstawowej w Ogonowicach im. Armii Krajowej funkcjonuje od 2009 roku Szkolne Koło PTTK. Opiekunkami Koła są panie: Sylwia Rożej i Marta Wijata. Należą do niego uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum. SK PTTK podlega pod opoczyński oddział PTTK, którego prezesem jest pani Halina Kaftan. Członkowie Koła opłacają składkę członkowską i są posiadaczami legitymacji PTTK, która zapewnia im możliwość korzystania ze zniżek także w czasie prywatnych wyjazdów oraz z dodatkowego ubezpieczenia. Członkowie koła uczestniczą w imprezach turystycznych o wielorakim zasięgu, są to wyjazdy indywidualne (tylko dla członków naszego koła), wyjazdy o zasięgu regionalnym oraz imprezy ogólnopolskie.

Cele ogólne

wdrażanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu; rozwijanie indywidualnych zainteresowań, ciekawości świata; tworzenie pozytywnych wzorców zachowania i postępowania; kształtowanie postawy odpowiedzialności, tolerancji, otwartości na inne kultury; rozbudzanie zainteresowania historią i tradycją własnego regionu, tzw. „małej ojczyzny”; kształtowanie emocjonalnego związku z regionem.

Cele szczegółowe

poznanie walorów krajobrazowych Ziemi Opoczyńskiej; dostrzeganie specyfiki przyrodniczej i kulturowej najbliższej okolicy i regionu; wskazywanie i akcentowanie miejscowych i regionalnych przykładów dziedzictwa kulturowego i historycznego narodu polskiego; poznawanie obiektów zabytkowych i muzealnych istniejących w regionie (podczas wycieczek); propagowanie wśród uczniów wiedzy o ich rodzinnym regionie; zdobycie umiejętności przydatnych w terenie podczas uprawiania turystyki; motywowanie uczniów do prowadzenia samodzielnych obserwacji, rozwijania zainteresowań.

Rozkład zajęć
1
Spotkania organizacyjne
Według potrzeb
2
Prowadzenie Kroniki SK PTTK
Na bieżąco
3
Dokumentowanie najważniejszych wydarzeń na stronie internetowej szkoły i w gazetce „Uczniowskie życie”
Na bieżąco
4
Prowadzenie ściennej gazetki PTTK na korytarzu szkolnym w budynku gimnazjum
Na bieżąco
5
Udział w Światowych Dniach Turystyki
Wrzesień
6
Mikołajkowy wyjazd do Piotrkowa Trybunalskiego, wizyta w Fabryce Bombek oraz w kinie Helios.
Listopad/Grudzień
7
Wyjazd do Teatru im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.
Marzec/Kwiecień
8
Wycieczka pod hasłem „Mała ojczyzna” (zwiedzanie Inowłodza, Spały, bunkrów w Konewce, Skansenu Rzeki Pilicy i Niebieskich Źródeł w Tomaszowie Mazowieckim oraz Grot Nagórzyckich).
Czerwiec
9
Pieszy rajd na powitanie wiosny, ognisko.
21 Marca
10
Pieszy rajd do Bielowic, spotkanie z twórczyniami ludowymi, wykonywanie palm wielkanocnych i pisanek.
Kwiecień
11
Wyjazd według potrzeb/propozycji członków Koła
Do uzgodnienia
12
Piesza wycieczka do Muzeum Regionalnego w Opocznie
Maj
13
Udział w imprezach wewnątrzszkolnych (dyskoteki, apele, konkursy)
Na bieżąco

Ze względów organizacyjnych, czasowych lub materialnych harmonogram pracy Koła może ulec zmianie.

IV. Planowane efekty

Dzięki przynależności do Szkolnego Koła PTTK uczniowie:
- Poznają własny region, jego historię, tradycje, zabytki
- Pogłębiają wiedzę o Polsce, jej walorach i cechach wyróżniających ją spośród innych państw Europy i świata
- Aktywnie uczestniczą w upowszechnianiu krajoznawstwa w szkole i środowisku lokalnym
- Kształtują postawy patriotyczne
- Pogłębiają swoją wiedzę o otaczającym go świecie
- Sprawnie posługują się mapą
- Promują region, w którym mieszkają
- Stają się bardziej otwarci i pewni siebie
- Dbają o ochronę środowiska naturalnego
- Rozwijają swoją sprawność fizyczną

Program pracy opracowała Sylwia Rożej

Aktualności SK PTTK

Nagrody w PTTK

Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Turystycznego działa w Szkole Podstawowej w Ogonowicach od 2009 roku. Koło powstało z inicjatywy pani Marty Wijaty, a niedługo później do organizacji dołączyła pani Sylwia Rożej. W ten sposób rozpoczęło swoją działalność największe SK PTTK w gminie Opoczno. Organizacja pracuje pod opieką prezes Opoczyńskiego Oddziału PTTK,

Czytaj całość »